innovatie

05 nov 2014, 21:09

Nieuwe opleiding in Groningen: Communication and Multimedia Design

 Per 1 september 2015 krijgt de opleiding Communicatiesystemen van de Hanzehogeschool Groningen een nieuwe naam: Communication and Multimedia Design. Deze naam sluit beter aan bij de inhoud van het vernieuwde onderwijsaanbod.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De opleiding, die dit studiejaar groeide met 30%, is gestart met een volledig vernieuwd onderwijsprogramma. Studenten kunnen kiezen uit drie hoofdrichtingen:

· Web & Mobile Services,

· Multimedia Concepting & Design

· en de internationale major Game Design & Development.

 

Van de laatste major is de voertaal Engels. Het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van multimediaproducten en -concepten (zoals games/video’s/apps/websites) staat centraal binnen de opleiding. Het creëren van een (merk)beleving of het realiseren van een gedragsverandering waarbij de mens centraal staat (user experience) is een belangrijk onderdeel. Studenten worden opgeleid voor een baan in de creatieve industrie en werken met de nieuwste devices, zoals de Oculus Rift, smartwatches en Google Glass. Kernwaarden binnen het nieuwe onderwijs-programma zijn design thinking, innovatie en ondernemerschap.

 

Een voorbeeld van het stimuleren van ondernemerschap binnen de opleiding is de incubator in de binnenstad van Groningen. De incubator is gericht op de game-industrie in het noorden en biedt studenten van de opleiding Communication and Multimedia Design huisvesting, kennis en coaching om hun eigen bedrijf te starten.

Naast ondernemerschap wordt ook aan onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld healthy ageing gewerkt. Projecten waarbij een astma-app wordt ontwikkeld voor het UMCG of praktijkgericht onderzoek naar de inzet van een balans-game voor fysiotherapie zijn hier mooie voorbeelden van.