innovatie

18 feb 2015, 10:10

Nieuwe broedplaats voor innovatie op Groningen Airport Eelde: Living Lab

Nieuwe broedplaats voor innovatie op Groningen Airport Eelde: Living Lab

De provincie Drenthe, de gemeente Tynaarlo en de Hanzehogeschool mGroningen hebben een intentieverklaring ondertekend waarin de drie organisaties samen het Living Lab Groningen Airport Eelde oprichten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Living Lab Groningen Airport Eelde is een broedplaats voor innovatie en (kennis)ontwikkeling. Verschillende partijen vanuit de vijf O’s - overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en omgeving - werken er als gelijkwaardige partners samen aan innovatieve oplossingen, experimenten en opgaven in de ruimtelijke en economische context van Groningen Airport Eelde. Het is de bedoeling dat alle partijen bijdragen aan elkaar en profiteren van elkaar. Een multidisciplinaire aanpak staat centraal.

Er is geen blauwdruk voor het eindresultaat en dat past ook helemaal bij het concept van een Living Lab. Idee is dat met alle partijen samen gekeken wordt naar verschillende activiteiten ten behoeve van economische ontwikkeling, leefomgeving, duurzaamheid, mobiliteit en bereikbaarheid op en rondom de luchthaven.

 

Op dit moment start een groep studenten vanuit het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen een onderzoek naar de locatie op het terrein van het vliegveld waar het Living Lab ook concreet gevestigd kan worden. Een optie is de oude Rijks Luchtvaart School. Ook onderzoeken studenten samen met lectoren en onderzoekers van het Kenniscentrum de mobiliteit en bereikbaarheid van de locatie, de modernisering van het bestemmingsplan en de mogelijkheden voor een kwaliteitsimpuls van het naastgelegen bedrijventerrein.