innovatie

16 feb 2018, 10:10

Nieuw lectoraat Hanzehogeschool Groningen richt zich op energietransitie in de maatschappij

Nieuw lectoraat Hanzehogeschool Groningen richt zich op energietransitie in de maatschappij

De Hanzehogeschool installeert op woensdag 21 februari twee lextoren die zich gaan bezighouden met de overgang naar een duurzamere energiesamenleving. Dr. Klaas Jan Noorman en Dr. Ir. Jan-jaap Aué richten zich straks binnen hun lectoraat Energietransitie op de systeemverandering die nodig is om die energietransitie vorm te geven. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het komende decennium moet onze maatschappij de stap naar een duurzame energiesamenleving maken. Hiervoor is zowel technologische als maatschappelijke innovatie nodig, want de energietransitie vraagt verandering in bijna alle onderdelen van onze maatschappij. 

Verslaafd aan energie
Volgens de Hanzehogeschool is onze maatschappij is verslaafd aan energie. "Er is nauwelijks een activiteit te bedenken waarvoor niet direct of indirect energie nodig is. We vinden het vanzelfsprekend dat energie altijd onbeperkt aanwezig is. Willen we onze standaard van leven handhaven, dan moeten we bereid zijn om zaken aan te passen. De energietransitievraagstukken zijn uitdagingen die veel verder gaan dan alleen de technische ontwikkelingen. Ze raken bijna alle onderdelen van onze maatschappij: techniek, economie, bewustzijn en gedrag van mensen, wet- en regelgeving, ruimtelijke inrichting etc. De bovendien groeiende wens vanuit de samenleving om zelf keuzes te maken in het gebied dat mensen zelf kunnen beïnvloeden maakt dat we de energietransitie als één van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia kunnen omschrijven", aldus de hogeschool in een persbericht. 

Lectoraat Energietransitie
Klaas-Jan Noorman richt zich als lector op het vinden van oplossingen voor gemeenschappen om te verduurzamen, waarbij hij concreet wil bijdragen aan het energie-neutraal maken van lokale gemeenschappen. Een voorbeeld is het eiland Ameland. Door gebruik te maken van de kennis van alle lectoraten binnen de Hanzehogeschool Groningen kan energietransitie op lokaal en regionaal niveau integraal worden aangepakt en wordt aan alle facetten van energietransitie als maatschappelijk vraagstuk recht gedaan. Jan-jaap Aué richt zich daarbij op toepassingen van waterstof binnen een duurzaam energiesysteem. Groene, duurzaam geproduceerde waterstof kan een belangrijke rol spelen in de opslag en het beschikbaar maken van schone energie. Deze kan vervolgens worden gebruikt voor de vergroening van de industrie, mobiliteit en voor de warmtevraag in de gebouwde omgeving.

Over beide heren
Klaas Jan Noorman (1964) studeerde biologie en milieuwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1990 tot 2002 werkte hij daar in verschillende functies waarbij hij zich vooral bezig hield met integrale systeemanalyse, modelleren en energietransitie. In 1995 promoveerde hij op de ontwikkeling van een systeem dynamische energieanalyse van de Nederlandse economie. Vanaf 2010 werkte hij vanuit zijn eigen bedrijf proDO Consult aan vele projecten op het gebied van energietransitie, klimaat en ruimte. Ook was hij als programmamanager energie betrokken bij de energietransitie projecten van de provincies Drenthe en Groningen. Sinds april 2017 is Klaas Jan als lector Energietransitie verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen. ​

Jan-jaap Aué (1967) heeft Technische Natuurkunde gestudeerd en is als materiaalkundige op een praktijkgericht vraagstuk gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (1997). Door zijn interesse in het oplossen van praktijkvraagstukken, waarbij kennis aan het werk wordt gezet, heeft hij van 1997-2002 gewerkt bij KPN Research en van 2003-2009 bij TNO. Hier kreeg hij interesse in het managen en naar de markt brengen van innovaties In 2009 stapte Jan-jaap over naar de Hanzehogeschool Groningen als dean van het Instituut voor Life Science & Technology en later als dean van het Instituut voor Engineering. Vanaf 2010 werkte hij aan het ontwikkelen van een research en innovatiecentrum op het gebied van duurzame energie. In 2015 is hij benoemd als directeur van dit Centre of Expertise Energy – EnTranCe.