innovatie

08 okt 2014, 06:06

Mogelijk biocokesfabriek in Delfzijl

Er komt mogelijk een biocokesfabriek in Delfzijl. Dit is een milieuvriendelijke en zeer hoogwaardige houtskool die wellicht de petroleum-cokes bij ESD-SIC uit Delfzijl zou kunnen vervangen. De provincie Groningen heeft Clean Fuels een subsidie van 15.000 euro verleend voor een haalbaarheidsstudie naar de fabriek. Als de fabriek er komt, levert dit zo’n achttien structurele arbeidsplaatsenop in Delfzijl.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Clean Fuels heeft een methode ontwikkeld om van biomassa biocokes te maken. De techniek van Clean Fuels is op verschillende manieren duurzaam. De grondstoffen, zoals notendoppen en houtblokken, komen uit duurzame productie. Bij het omzetten naar houtskool is het rendement 35 tot 40 procent (bij traditionele systemen is dit 10 tot 30 procent). Het proces is zelfvoorzienend in de energiebehoefte en de bijproducten zijn hoogwaardige restwarmte en bio-olie. Door petroleum-cokes te vervangen door biocokes wordt de uitstoot van zwaveldioxide en de geur sterk beperkt. Ook hopen initiatiefnemers de afhankelijkheid van niet-duurzame energiebronnen te verminderen.

 

Met deze haalbaarheidsstudie hoopt de provincie uiteindelijk de initiatiefnemers te ondersteunen in het besluit om te kunnen investeren in een nieuwe biocokesfabriek. Als de plannen door gaan zal de bouw op zijn vroegst over een jaar starten.