innovatie

20 sep 2014, 11:11

Miljoen extra voor cultuursector Groningen

Voor de cultuursector in Groningen komt de komende twee jaar een miljoen euro extra beschikbaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met het extra geld kunnen de belangrijkste knelpunten worden aangepakt. Zo kan de komende jaren het wegvallen van een aantal maatschappelijke banen in de cultuursector worden opgevangen. Ook is er geld voor talentontwikkeling en het stimuleren van samenwerking. Om innovatieve ideeën in de cultuursector een kans te geven wil het college een cofinancieringsbudget instellen, waarbij het initiatief vooral bij partijen buiten de gemeente ligt.

De voorstellen van het college bieden een oplossing voor de jaren 2015 en 2016.

De komende maanden gaat het college met de sector in gesprek over de keuzes die gemaakt moeten worden voor de periode daarna. Het accent zal daarbij liggen op meer focus in het cultuurbeleid, ruimte voor nieuwe initiatieven en meer samenhang in het aanbod. Met als uiteindelijk doel om de sterke positie van de eigenzinnige cultuurstad Groningen te behouden en te versterken.