innovatie

11 nov 2014, 21:09

‘Maak beschadigde Groningse huizen energieneutraal en sterker dan voor de bevingen’

D66 in de Tweede Kamer wil dat alle huizen in Groningen die schade hebben door de bevingen, energieneutraal worden. Ook moeten de huizen zodanig worden hersteld dat deze beter worden dan van voor de aardbeving.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Kabinet gaat aan de slag met een grootschalig project in Groningen om huizen die zijn getroffen door aardbevingen zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal te maken. De Tweede Kamer heeft het voorstel van D66 overgenomen.

 

Van Veldhoven: “Door de aardbevingen in Groningen moeten sowieso al aan een groot aantal huizen herstelwerkzaamheden worden verricht. Door dit project worden niet alleen scheuren in de muur gerepareerd, maar worden de huizen ook echt beter gemaakt.”

 

Een beter huis

 

De Tweede Kamer wil dat een grootschalige pilot wordt gestart. Nieuwe ideeën voor zeer energiezuinige dan wel Co2-neutrale bouw staan centraal. Investeren in verduurzaming van woningen is goed voor de woningwaarde. Innovatie en werkgelegenheid in Noord-Nederland worden gestimuleerd. Bovendien betekent dit op lange termijn een sterke verlaging van de lasten voor bewoners. Van Veldhoven: “De mensen met schade aan hun huis door aardbevingen krijgen een huis dat beter is dan van voor de aardbeving. Daarbij gaat de energierekening drastisch omlaag of zelfs naar nul”. Innovatieve bedrijven en het mkb uit de regio moeten worden betrokken om de werkgelegenheid te stimuleren.

Wat Van Veldhoven betreft is dit de opmaat naar het energieneutraal maken van alle woningen in Groningen die getroffen zijn door de aardbevingen.