innovatie

02 jun 2014, 08:08

Lentis helpt cliënten zelf de regie te nemen en ontwikkelt nieuwe website

Lentis helpt cliënten zelf de regie te nemen en ontwikkelt nieuwe website

Lentis, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in Groningen, Drenthe en Friesland, heeft nieuwe websites ontwikkeld om cliënten te helpen meer de regie in eigen handen te nemen. Het gaat om rustige websites waarop men gemakkelijk vindt wat men weten wil als er klachten of vragen zijn. Bij de informatie over psychische klachten en stoornissen staat direct waar u terecht kunt met vragen om advies en hulp.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wat is er met me aan de hand? Wat is er met mijn kind of partner? Heb ik een psychisch probleem? Kan ik zelf iets doen aan mijn klachten? Waar kan ik hulp krijgen en hoe gaat dat in z’n werk? Moet ik lang wachten? Dat zijn volgens cliënten van Lentis de vragen waarop ze een antwoord zochten toen ze psychische klachten kregen.

 

 

Nieuwe websites in samenwerking met (ex)cliënten

 

Op bovenstaande vragen wil men duidelijke antwoorden die je gemakkelijk kunt vinden op de plek waar veel mensen zoeken: het internet. Om dat voor elkaar te krijgen zijn de nieuwe websites van Lentis samen met cliënten en ex-cliënten gemaakt. Het gaat om de websites voor Lentis Volwassenenpsychiatrie, de zorggroep Dignis (verpleging en verzorging van ouderen en thuiszorg) en de zorggroep Jonx (jeugd ggz en autismehulpverlening). Ervaringsdeskundige Lucien Kampijon heeft actief bijgedragen aan het ontwikkelen van de nieuwe website. Lucien: “Het zijn mooie, rustige websites geworden waarop je gemakkelijk vindt wat je wit weten als je klachten of vragen hebt. Bij de informatie over psychische klachten en stoornissen staat direct waar je terecht kunt met je vragen om advies en hulp. Ik vind het ook belangrijk dat er op de website praktische tips staan over wat je zelf kunt doen.” Ook aan de ervaringsverhalen kan men volgens hem veel hebben. Lucien: “De nieuwe websites versterken de rol en de positie van cliënten. Het helpt hen zelf de regie te nemen in het omgaan met hun klachten en in de behandeling.”

 

Continu verbeteren

 

De nieuwe websites zijn niet ‘af’, maar worden voortdurend aangevuld met nieuwe mogelijkheden en informatie. Zo kunnen cliënten binnenkort via ‘Mijn Lentis’ hun dossier inzien en steeds meer onderdelen van de behandelingen ook online volgen. Lucien Kampijon: “Als ervaringsdeskundige ben ik blij met de nieuwe websites en met het feit dat cliënten en ex-cliënten betrokken blijven bij de voortdurende verbetering ervan.”

 

Verwijzers

 

Met de nieuwe websites biedt Lentis meer service aan professionals. Dat doet Lentis onder andere door op een eenduidige manier informatie te bieden over relevante onderwerpen en ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Veranderingen in de GGz zorgen ervoor dat gemeenten, huisartsen en ketenpartners andere vragen krijgen, denk hierbij aan de WMO of eTriage. Met de nieuwe websites verwacht Lentis een goede basis hiervoor te hebben gelegd.