innovatie

10 nov 2017, 10:10

Klimaattop Groningen: nieuwe afspraken over minder CO2-uitstoot

 Klimaattop Groningen: nieuwe afspraken over minder CO2-uitstoot

Een Klimaattop Noord, die gisteren werd gehouden in de Energy Academy in Groningen, heeft geleid tot twintig nieuwe afspraken die moeten leiden tot verdere vermindering van CO2-uitstoot in het Noorden. Aan het evenement werd deelgenomen door vertegenwoordigers van zo’n tweehonderd initiatieven uit de regio. Volgens de Groningse gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) was deze eerste klimaattop in Groningen een succes.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de top zijn dus twintig afspraken ondertekend die moeten leiden tot minder CO2-uitstoot. Zo wordt er gestart met een landelijk opleidingsprogramma om installateurs op te leiden in de nieuwste, duurzame energietechniek en verkent Rijkswaterstaat samen met lokale overheden en marktpartijen de A37 voor het plaatsen van zonnepanelen over veertig kilometer van Hoogeveen naar Emmen.

 

Ook is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over grootschalige elektrolyse in de chemische sector en hebben Arriva en Stadler een afspraak ondertekend over het ombouwen van de huidige treinen naar toestellen met een batterij, zodat ze in de nabije toekomst hybride zijn.

 

GedeputeerdeO

 

 ‘Juist in deze regio voelen we de urgentie en dus steken we de handen uit de mouwen en draaien we een moeilijke situatie om naar kansen en mogelijkheden. Daarmee lopen we voorop en zijn we het antwoord op de vraag van de rest van Nederland: slimme oplossingen voor energiebesparing, -opwek en -opslag. Dat overheden en ondernemers dat samen moeten doen, hebben we vandaag terug gezien op deze succesvolle klimaattop,’ aldus Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen.

 

Kansen voor waterstof

 

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe ziet kansen voor groene waterstof: ‘Het kan op elegante wijze de rol van aardgas in ons huidige energiesysteem gaan innemen. Deze ontwikkeling is zeer kansrijk maar zal niet vanzelf gaan. Daarom zetten de drie noordelijke overheden zich in om samen met het bedrijfsleven en het Rijk aan deze ‘gamechanger’ te werken. Dit evenement laat nog eens zien dat de energietransitie alleen kan worden gerealiseerd als we het samen doen: overheid, bedrijfsleven en de inwoners,’

 

 

Van Parijs naar Noord-Nederland

 

De Klimaattop Noord is een initiatief van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition. Het is een opvolging van de Nationale Klimaattop uit 2016, waar belangrijke afspraken werden gemaakt over het mondiaal en nationaal terugdringen van CO2-uitstoot.