innovatie

02 feb 2015, 16:04

Hanzehogeschool steunt topondernemerstalent bij haar studenten via De Noorderlingen

Hanzehogeschool steunt topondernemerstalent bij haar studenten via De Noorderlingen

De Hanzehogeschool Groningen zet zich sinds anderhalf jaar zeer actief in voor studenten die over uitzonderlijk ondernemerstalent blijken te beschikken. Dergelijk talent zou alle gelegenheid moet hebben om zich verder te ontwikkelen, in de hoop dat dat voor Groningen en de rest van Noord-Nederland nieuwe ondernemers- en ondernemingen oplevert. De Noorderlingen, zo luidt de naam van dit bijzondere onderwijsprogramma, waarin de Hanzehogeschool samenwerkt met de drie andere hogescholen uit het Noorden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderwijsprogramma ‘De Noorderlingen’ is anderhalf jaar geleden, in september 2013, van start gegaan. Dat heeft nu al geleid tot enkele zeer opmerkelijke ondernemingen die zelfs al landelijke bekendheid hebben gekregen. Zoals de doorontwikkeling van het bedrijf BurnWoods dat schitterende houten horloges en zonnebrillen produceert die zo fraai zijn vorm gegeven dat het lijkt alsof ze uit Parijs, New York of Zwitserland komen. Of het bedrijf Taxi Culinair, een taxiservice gecombineerd met kwaliteitsrestaurants.

‘Ja, Groningen blijkt absoluut over ondernemerstalent te beschikken. Wij willen die studenten op alle mogelijke manieren faciliteren, zodat ze zich volledig kunnen ontwikkelen’, vertelt Eelco Bakker. Hij is projectleider van De Noorderlingen, en houdt kantoor in het pand van Cube050, de incubator van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Ook de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, het Van Hall Instituut en de Stenden Hogeschool zijn bij ‘De Noorderlingen’ betrokken.

Volgens Eelco Bakker hadden alle vier de hogescholen al een eigen onderwijsprogramma waardoor studenten kennis kunnen maken met ondernemerschap. Maar in veruit de meeste gevallen gaan de studenten gewoon verder met hun eigenlijke studie wanneer ze dit onderdeel hebben afgerond.

‘Maar er zitten soms studenten tussen die nu al hélemaal zeker weten dat ze zelfstandig ondernemer willen worden of het nu al zijn, en die daar ook veel talent voor hebben. Voor hen waren er tot voor kort geen specifiek onderwijsprogramma. En daarom hebben we “De Noorderlingen” opgericht, een speciaal programma om deze groeibriljantjes zich verder te laten ontwikkelen’, vertelt Eelco Bakker.

Twee keer per jaar gaat er een nieuwe lichting Noorderlingen van start. De vier hogescholen leveren samen tien tot twaalf studentondernemers. Zij krijgen intensieve begeleiding en de kans om een groeispurt in te zetten. De studentenkrijgen begeleiding van vier docenten en coaching van ervaren Noordelijke ondernemers, die ze zoveel mogelijk kennis willen laten maken met het '' echte ondernemersbestaan'. Ze worden zoveel mogelijk in het diepe gegooid, en moeten echt met hun product de boer op, in plaats van in hun comfortzone te blijven en zich achter de computer bezig te houden met minder belangrijke zaken als het ontwerpen van visitekaartjes.

Sinds de start van het programma zijn er nu drie groepen geweest, en sinds begin februari is de vierde groep van start gegaan. De deelnemers krijgen ook advies van ervaren ondernemers, experts/adviseurs die tijd beschikbaar en hun netwerk openstellen voor de starters, terwijl noordelijke bedrijven hen ook helpen met andere faciliteiten, zoals kantoorruimtes.

Blijkt het programma ‘De Noorderlingen’ in de praktijk datgene te brengen wat de initiatiefnemers er van hadden verwacht bij de start in 2013 ?

‘Ja, zeker: 75 tot tachtig procent van de deelnemers is nu nog bezig met hun bedrijf. Dat is vooral hun eigen verdienste, want ondernemen moet je zelf doen. Maar wat wij wel willen bereiken is te zorgen voor meer focus, de juiste keuzes in een business model en meer zelfkennis bij hen als ondernemer. Ook hebben de studenten onderling veel contact, en door de groepsdynamiek kunnen grote stappen worden gezet. Elke week overleggen de studenten met elkaar en moeten ze weer scherp krijgen waar ze mee bezig zijn. De Noorderlingen is daarmee ook een groeiprogramma: niet alleen qua business, maar ook voor de deelnemers persoonlijk. Ik denk dat we nu echt op de goede weg zijn om geen ondernemerstalent verloren te laten gaan, waardoor we op termijn denk ik echt zullen bijdragen aan nieuwe bedrijvigheid voor de noordelijke economie!’, aldus Eelco Bakker.

==

 www.cube050.nl