innovatie

28 apr 2016, 09:09

Hanzehogeschool Groningen reikt eerste certificaten uit aan vluchtelingen die minor volgden

Hanzehogeschool Groningen reikt eerste certificaten uit aan vluchtelingen die minor volgden

Maandag 9 mei krijgen ongeveer 25 studenten van de Grotius Minor van de Hanzehogeschool Groningen hun certificaat uitgereikt. De minor is vernoemd naar Hugo de Groot en heeft als doel om vluchtelingen in contact te brengen met het Nederlandse hoger onderwijs.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De eerste minor startte begin november met een onderwijsprogramma met onderdelen als Nederlandse & Engelse taal, Interculturele Vaardigheden & Persoonlijk Leiderschap. Daarnaast hadden de studenten de mogelijkheid om zich te verdiepen in een keuzemodule, zoals Gezondheid, ICT en Ondernemerschap. Ook is er intensief aandacht besteed aan (studie)loopbaanbegeleiding. De studenten die deze minor hebben afgerond, krijgen tijdens een feestelijke bijeenkomst hun certificaat uitgereikt.

 

De minor is een voorbeeld van de slogan van de Hanzehogeschool Groningen: Share Your Talent. Move The World. Medewerkers en studenten leveren op vrijwillige basis een aandeel. Dit varieert van het mee helpen ontwikkelen van het curriculum tot het geven van (gast)lessen, toetsen of begeleiden van vluchteling-studenten.

 

De Grotius-minor is bedoeld voor vluchtelingen die op dit moment een verblijfsplaats hebben in Noord-Nederland, die in staat zijn om op hoger onderwijsniveau te studeren en voldoende beheersing hebben van de Nederlandse taal.