innovatie

18 mrt 2015, 17:05

Hanze Honours College krijgt Keurmerk voor Kwaliteit

Woensdag 1 april krijgt de Hanzehogeschool Groningen het ambitieuze Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit uitgereikt. Dit Keurmerk is bestemd voor het Hanze Honours College, de overkoepelende naam voor honoursonderwijs, -studenten,  --docenten en –onderzoekers.  Het College initieert projecten voor talentontwikkeling en professionele excellentie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Hanzehogeschool Groningen heeft de kwaliteit van haar onderwijs hoog in het vaandel staan. Voor al haar opleidingen, maar zeker voor de honoursprogramma’s.

 

In de prestatieafspraken met het Ministerie van OCW zegt de hogeschool dat ze in 2016 in al haar Academies/Instituten gecertificeerde honoursprogramma’s aan wil bieden. Deze programma’s moeten allemaal aan hoge kwaliteitsstandaarden voldoen; het mag geen verschil maken bij welke opleiding een student een honoursprogramma volgt.

 

De Hanzehogeschool heeft momenteel ca. zestig honoursprogramma’s.

 

Hobéon, het adviesbureau voor strategische vraagstukken van onderwijs- en kennisinstellingen, zegt dat de Hanzehogeschool Groningen daadwerkelijk invulling geeft aan haar excellentiedoelstellingen. Het adviesbureau vindt dat de hogeschool hierin landelijk de voorhoede vormt.