innovatie

12 aug 2014, 15:03

Grootschalig onderzoek naar kwaliteit van bodem in Stad

In Groningen is de voortzetting van het project Grondig van start gegaan. Dit project behelst aanvullend bodemonderzoek op plekken in de stad die intensief gebruikt worden. Bijvoorbeeld  waar veel kinderen spelen of groenten worden verbouwd. De bodemkwaliteit in de gemeente Groningen is over het algemeen goed te noemen, maar juist op deze plekken wil de gemeente het naadje van de kous weten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2013 is een pilot uitgevoerd waarin 10% van de intensief gebruikte gebieden onderzocht zijn. De resultaten waren bevredigend. De gemeente wil graag weten of dat ook geldt voor de overige 90%. Dat wordt van augustus tot en met december 2014 onderzocht.

 

Tijdens het onderzoek worden ondiepe handboringen uitgevoerd op verschillende locaties in de stad. Deze boringen leveren monsters op die in een laboratorium geanalyseerd worden en getoetst aan de vastgestelde normen. In opdracht van de gemeente voert MUG Ingenieursbureau de werkzaamheden uit.