innovatie

15 sep 2014, 11:11

Groot onderzoek met sensoren en waterinfiltratie op zeedijk bij Delfzijl: Livedijk XL

In de Ommelanderzeedijk bij Delfzijl start deze week fase twee van LiveDijk XL: de Infiltratieproef XL.  ‘Hoe snel verzadigt de zeedijk bij hoogwater?’, is de vraag die dan onderzocht wordt. De Ommelanderzeedijk en de Lauwersmeerdijk worden over 14 kilometer real-time gemeten met een sensor-monitoringssysteem. Deze Livedijk is nu de grootste zeedijk van Nederland met sensoren, vandaar de naam Livedijk XL.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de dijk bij Delfzijl is een proefopstelling gemaakt voor een berm-infiltratieproef. Op de dijk komt water van 1 meter hoog. Vervolgens wordt gekeken hoe snel water door de kleilaag van de dijk dringt. Zo bootsen de onderzoekers een situatie na van extreem hoogwater en storm op een echte dijk. Een situatie die normaal niet vaak voorkomt, maar waar de dijk wel tegen bestand moet zijn.

 

In deze proef komt het water 1 meter hoger dan het waterpeil tegen de dijk tijdens de Sint Nicolaasstorm in 2013. Het is voor het eerst dat een dergelijke proef op een echte dijk wordt gedaan. De proef duurt nog tot en met 24 september. Daarna wordt de data verwerkt en geanalyseerd.

 

Fugro, Alert Solutions, Intech, VolkerWesselsTelecom en Landustrie voeren de inflitratieproef XL uit in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest en Stichting FloodControl IJkdijk.

 

 

Wat levert de proef op?


 

De infiltratieproef is een goed voorbeeld van een slimme manier om het gedrag van de dijk te bestuderen. Dijkgegevens die gemeten worden, zoals temperatuur- waterspanning en beweging, zijn belangrijke indicatoren voor mechanismen die de dijk kunnen verzwakken. Voorbeelden hiervan zijn piping, zettingsvloeiing en macrostabiliteit. De metingen gebeuren om precies te weten hoe de dijken ervoor staan en om te signaleren of er mechanismen voorkomen waardoor de dijk kan verzwakken. Met deze proef krijgt het waterschap belangrijke aanvullende inzichten, naast het altijd noodzakelijke grondonderzoek.

 

 

LiveDijkXL

 

 

De eerste fase van dit project heeft, dankzij de meetsystemen en het Dijk Monitoring- en Conditioneringssysteem (DMC), al heel veel inzichten opgeleverd. Al in het eerste jaar na installatie van de systemen konden de effecten van de decemberstorm van 2013 worden gemeten.