innovatie

27 jul 2014, 12:12

Groningse universiteit reconstrueert middeleeuws plaggenhuis Friese terp

Groningse universiteit reconstrueert middeleeuws plaggenhuis Friese terp

De RUG gaat een middeleeuws plaggenhuis reconstrueren zoals die in de middeleeuwen in Friesland werd gebruikt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat in Friesland een bijzonder, vroeg middeleeuws ‘zodenhuis’ herbouwen. Het betreft de herbouw in het dorp Firdgum van het in november deels ingestorte zodenhuis. Het reconstructieproject wordt uitgevoerd onder leiding van het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met onder meer de Provincie Fryslân en het Yeb Hettinga Museum. De herbouw wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers.

 

In de periode voor de bedijkingen stond het Noord-Nederlandse kustlandschap nog in open verbinding met de zee, waardoor het gebied regelmatig overstroomde. Toch vormden deze kwelders een voor de mens aantrekkelijk leefgebied; op kunstmatig opgeworpen woonheuvels, de terpen en wierden, bouwde men hun boerderijen.

 

 Mede omdat er in het open kustlandschap geen bomen groeiden, werden de dakdragende muren geheel uit op elkaar gestapelde graszoden opgebouwd. De archeologische reconstructie in Firdgum moet duidelijk maken hoe dit precies mogelijk was.

 

 Het project is als archeologisch experiment ondergebracht in een promotieonderzoek naar vroegmiddeleeuwse bouwtradities, dat door Daniël Postma wordt uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het gebouw maakt deel uit van het archeologisch steunpunt in Firdgum en zal na afronding weer toegankelijk zijn voor publiek.