innovatie

28 jan 2015, 20:08

48 medewerkers Hanzehogeschool Groningen via app voortdurend gecontroleerd op gezondheid

48 medewerkers Hanzehogeschool Groningen via app voortdurend gecontroleerd op gezondheid

Een stappenteller en een app om de gezondheid van de voeding voortdurend vast te leggen: al het doen en laten van 48 medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen zal de komende zes maanden nauwlettend worden geregistreerd. Dat gebeurt in het kader van een opmerkelijk project

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Hanzehogeschool Groningen vindt het erg belangrijk dat haar medewerkers gezond werken en gezond leven. Daarom is de hogeschool gestart met de pilot het Nieuwe Gezonde Werken. Het Nieuwe Gezonde Werken richt zich op het stimuleren van een actieve gezonde leefstijl tijdens werk- en privésituaties. Belangrijkste doel is het vergroten van (zelf)kennis en het trainen van gezond gedrag als blijvende vaardigheid.

 

 

Over het algemeen denken we dat we wel weten hoe we gezond moeten leven, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend en gemakkelijk. Voorbeeld: recent is in de media veel aandacht geweest voor het sterk negatieve effect voor je gezondheid van veel zitten. Hoe je toch -ondanks een bureaubaan- kunt voorkomen dat je veel uren zittend doorbrengt, is een onderdeel van Het Nieuwe Gezonde Werken.

 

 

Begin januari startten 48 medewerkers van de Hanzehogeschool Groningen met het project dat zes maanden duurt. Naast een intensieve individuele coaching wordt gebruik gemaakt van quantified self middelen (o.a. een activiteitenmeter). De coaching is gebaseerd op de data die de deelnemer op deze manier over zichzelf verzamelt.

 

In het project wordt nauw samengewerkt met het Quantified Self Institute van de Hanzehogeschool Groningen en met Pim Mulier BV uit Papendal. Eens per twee weken vindt een individueel coaching gesprek plaats op de werkplek, bij voorkeur al wandelend of fietsend.

 

Deelnemers ontvangen iedere week een box met twee gezonde maaltijden, waarbij de coach van Pim Mulier via Whatsapp volgt wat de deelnemer daar mee doet. Het Quantified Self Institute bevordert het gebruik van quantified self middelen hierbij. Naast een stappenteller kan bijvoorbeeld ook een app voor voeding ingezet worden.

 

De pilot duurt tot de zomervakantie. Daarna wordt bekeken of het programma structureel door de Hanzehogeschool Groningen aangeboden wordt.