innovatie

10 feb 2015, 16:04

Duitsland geïnteresseerd in Groningse experimenten met slib

Duitsland geïnteresseerd in Groningse experimenten met slib

De Duitse deelstaat Niedersachsen is zeer geïnteresseerd in de aanleg van een groene dijk in Groningen met slib uit de Waddenzee.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook de proef om slib uit te rijden over akkers in de Veenkoloniën trekt aandacht.

 

Een en ander bleek bij het bezoek dat gedeputeerde Henk Staghouwer samen met een vertegenwoordiging van het ministerie van EconomischeZaken bracht aan staatssecretaris Birgit Honé van de deelstaat Niedersachsen.

 

Staghouwer lichtte namens de provincie Groningen de aanpak met slib in de Eems-Dollard toe. Zoals het plan om slib uit het Wad te gebruiken voor de aanleg van een dubbele 'groene dijk' tussen de Eemshaven en Delfzijl. Het waterschap en de provincie presenteerden deze groene dijk vorige week donderdag.

 

De deelstaat Niedersachsen kampt met problemen met de rivier de Ems. De rivier bevat erg veel slib, waardoor het water troebel is en weinig zuurstof bevat. De Europese commissie wil dat Duitsland snel maatregelen treft, omdat het land in de Ems en de Eems-Dollard de Europese natuurdoelstellingen op deze manier niet haalt.  Het Masterplan Ems dat Honé op 26  januari presenteerde moet op termijn weer een gezonde Ems opleveren.