innovatie

02 dec 2014, 22:10

Dialoogtafel signaleert ‘agressieve colportage’ in aardbevingsgebied

Er wordt in het ''aardbevingsgebied" in Groningen behoorlijk agressief gecolporteerd om voor 4000 euro maatregelen te nemen om woningen in het aardbevingsgebied duurzamer te maken. Dat signaleert de zogenaamde Dialoogtafel Groningen. Deze gaf dinsdagavond een toelichting in Ten Boer op een aantal actuele kwesties waarover door de Diagloogtafel werd gesproken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens voorzitter Jacques Wallage kunnen veel eigenaren van woningen die schade hebben opgelopen in aanmerking komen voor een soort compensatie van 4000 euro. Dat bedrag moet dan wel worden besteed aan duurzaamheidsmaatregelen.

 

Dat heeft er toe geleid dat sommige bedrijven bij huizen langs gaan om bewoners aan te bieden dit voor hen in orde te maken.  ‘Wij raden iedereen echter aan hun aanvraag voor de 4000 euro niet uit handen te geven!’, aldus Wallage.  Vooral mensen die geen ervaring hebben met internet zouden kunnen overwegen om het uit handen te geven. ‘Maar we willen er op wijzen dat men ook nog gewoon per telefoon of post een aanvrage kan indienen voor de 4000 euro’, zo betoogde Jacques Wallage.