innovatie

10 jul 2014, 15:03

CDA: ‘Provincie kan best nieuw locaties windparken onderzoeken’

CDA: ‘Provincie kan best nieuw locaties windparken onderzoeken’

De fractie van het CDA in Provinciale Staten vindt dat de provincie Groningen wel degelijk op zoek kan gaan naar alternatieve lokaties voor de N33 , voor windparken op land. Volgens het CDA heeft minister Kamp dat zelf aangegeven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Minister Kamp liet in een aan de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW) onlangs weten dat het aan de provincie is om te bepalen welke varianten voor de plaatsing van een windmolenpark zij wil laten onderzoeken en dat hij ieder onderzoek zal betrekken bij zijn besluitvorming over het windpark aan de N33.

 

De CDA Statenfractie wil van het college van Gedeputeerde Staten nu weten of zij naar aanleiding van deze brief alsnog alternatieve locaties voor windparken gaat onderzoeken. Iets waarvan het college in de Statenvergadering van 2 juli j.l. zei dat geen ruimte en tijd voor was, aldus het CDA in eenb persverklaring.

 

De Statenfractie heeft hierover vandaag schriftelijke vragen gestuurd richting het College van Gedeputeerde Staten.