innovatie

24 jul 2014, 17:05

‘Bij verdieping vaargeul Eemshaven natuurmaatregelen op Schiermonnikoog’

Er is nu voldoende informatie voor het Rijk om een definitieve beslissing te nemen over het verdiepen van de vaargeul naar de Eemshaven. Mocht die vaargeul verdiept worden, dan is het wel nodig om extra natuurmaatregelen te nemen bij Schiermonnikoog, ter compensatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er is nu voldoende informatie voor het Rijk om een definitieve beslissing te nemen over het verdiepen van de vaargeul naar de Eemshaven. Mocht die vaargeul verdiept worden, dan is het wel nodig om extra natuurmaatregelen te nemen bij Schiermonnikoog, ter compensatie.

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kan binnenkort een definitieve beslissing nemen over het verdiepen van de vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee. Een besluit kan nu genomen worden omdat een onafhankelijke ‘commissie milieu effect rapportage’ heeft geconstateerd dat alle noodzakelijke gegevens binnen zijn, zodat het ministerie nu een besluit kan nemen. Dat heeft deze commissie donderdagmiddag bekend gemaakt.

 

Om de bereikbaarheid van de Eemshaven te verbeteren moet de vaarweg naar de Noordzee worden verruimd. Dit betekent dat de vaargeul geschikt wordt gemaakt voor schepen die een diepgang hebben van maximaal 14 meter. De bestaande vaargeul moet hiervoor op een aantal plaatsen worden verdiept en verbreed. Het te baggeren materiaal (zand, klei en keileem) wordt elders in de Waddenzee verspreid.

 

Het ministerie van IenM neemt binnenkort een besluit over de verdieping. Voorafgaand hieraan zijn de milieueffecten onderzocht. De Commissie concludeerde eerder dat informatie ontbrak in het milieurapport. Rijkswaterstaat heeft daarom het rapport aangevuld. De Commissie toetste het rapport op verzoek van het ministerie opnieuw.

De Commissie concludeert dat de milieueffecten van de verruiming, het verspreiden van baggerspecie en het gebruik van de nieuwe vaargeul nu goed in beeld zijn gebracht.

Bijzonder onderwerp in het rapport was de toename van luchtverontreiniging door de baggerwerken en groei van het scheepvaartverkeer vanwege de verdieping. Deze verontreiniging heeft negatieve effecten op beschermde natuur op Schiermonnikoog.