innovatie

12 mei 2015, 09:09

Alfa-college start met zomerschool

Het Alfa-college in Groningen start dit jaar met een zomerschool. Het gaat om een pilot.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De zomerschool vindt plaats van 22 juni tot en met 3 juli: de laatste twee weken vóór de zomervakantie. De zomerschool is bedoeld voor leerlingen die een diploma halen op het vmbo of bij een Entree-opleiding, met een onvoldoende op Nederlands of rekenen.

 

De zomerschool moet ertoe leiden dat de leerlingen met een voorsprong aan het nieuwe schooljaar beginnen en ondanks hun onvoldoende toch weer zin krijgen in Nederlands of rekenen. De zomerschool is gericht op motivatie en leren met plezier. Een aantal zeer gemotiveerde medewerkers met passie voor hun vak gaan de leerlingen op creatieve, sportieve of culinaire wijze uitdagen met rekenen of taal.

 

Leerlingen die in het nieuwe schooljaar starten met een mbo-opleiding op niveau 2 kunnen op de zomerschool terecht. Tijdens hun intakegesprek bij het Alfa-college worden leerlingen gewezen op de mogelijkheid van de zomerschool. Deelname aan de zomerschool is vrijwillig: de leerling besluit dus zelf om wel of niet mee te doen.

 

De pilot zomerschool is gratis voor deelnemers. De zomerschool wordt gefinancierd uit zogeheten VSV-middelen, voor maatregelen die voortijdig schoolverlaten tegengaan. Als de pilot succesvol is, wordt de zomerschool van het Alfa-college volgend jaar wellicht uitgebreid met andere vakken en andere niveaus.