opinie

05 mrt 2019, 19:07 door Hans de Preter

Kunnen we de functie van Hoofdcommissaris van politie in Groningen niet opnieuw invoeren?

Kunnen we de functie van Hoofdcommissaris van politie in Groningen niet opnieuw invoeren?

Heeft u enig idee hoe de Groningse Hoofdcommissaris van politie momenteel heet? Of wie de korpschef van politie – zo heet die functie tegenwoordig – momenteel is in Groningen? Waarschijnlijk heeft u géen idee. Maar dat was ooit, nog niet zo lang geleden, wel anders: toen hadden we in Groningen een hoofdcommissaris, Nordholt, die iedereen kende. Die af en toe met de vuist op tafel sloeg. En die zaken aan de orde stelde waar z’n superieuren het niet altijd mee eens waren. Maar die wel hout sneden.

We stellen deze vraag naar aanleiding van het bericht dat burgers in Nederland weliswaar tevreden zijn over de politie, maar de politiemensen zelf zijn minder positief over hun werk.

 

En dat is een zeer droevige zaak. Sinds de invoering van de landelijke politie lijkt het maar kommer en kwel bij de politie. Met name ook uit politiekringen horen we dat de landelijke politie lang niet heeft gebracht wat er van werd verwacht. Zo is het voor een agent in Groningen inderdaad mogelijk om informatie uit Friesland op te vragen. Maar heeft die agent informatie nodig uit Breda, dan blijkt dat aanzienlijk lastiger.

 

Het is vervelend wanneer mensen steeds roepen dat vroeger ‘alles beter was’. Dat zijn nogal eens  verzuurde opmerkingen. Maar in het geval van de politie waren er vroeger zaken die toch wel degelijk beter waren. Toen was er één verantwoordelijke voor de stad-Groningse politie, en dat was iemand die aanspreekbaar was. Al moeten we toegeven dat lang niet alle Hoofdcommissarissen van politie van het kaliber Nordholt of Heyink waren, en de slimme Welten, bijvoorbeeld, die het steeds over ‘dienders’ had als hij het over zijn collega's had, is ook niet geworden wat van hem werd verwacht. Maar, hoewel dus niet iedere hoofdcommissaris kaliber Nordholt was:  in elk geval wist je wie er in Groningen de baas was bij de politie.

 

Het is langzamerhand toch zaak om de politie-organisatie opnieuw tegen het licht te houden. Misschien zijn er inderdaad zaken die vroeger beter waren, en waarom zou je die zaken dan niet terug halen? Zonder dat we het verleden zouden willen romantiseren.

 

Want het is mooi dat burgers tevredener zijn over de politie. Maar het is zeer droevig dat politiemensen zelf niet gelukkig zijn op hun werk. Ze vervullen functies in de maatschappij die zeer belangrijk zijn voor de samenleving. En waar we hen als samenleving dank voor zijn verschuldigd. Maar we zijn hen als samenleving ook schuldig dat ze gemotiveerd zijn, en met plezier en gedrevenheid naar hun werk gaan.

 

Nordholt kort na zijn vertrek uit Groningen bij zijn installatie als hoofdcommissaris in Amsterdam
Nordholt kort na zijn vertrek uit Groningen bij zijn installatie als hoofdcommissaris in Amsterdam