economie

09 jul 2018, 13:01

Woensdag ondernemersbijeenkomst over AVG in ‘The Rock’, Atoomweg 6B in Groningen

Woensdag ondernemersbijeenkomst over AVG  in ‘The Rock’, Atoomweg 6B in Groningen

Komende woensdag 11 juli ’s middags vanaf vijf uur begint er een bijeenkomst voor álle ondernemers die meer willen weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De bijeenkomst is georganiseerd vanuit de bedrijvenverenigingen Zuidoost, WEST en VBNO en wordt gehouden in The Rock, Atoomweg 6B in Groningen. Opgave kan door een mail te sturen naar: b.oost@boost.nl. (Lees verder)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) - vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens.
De AVG is een nieuwe Europese privacywet die u tot actie en maatregelen dwingt wanneer u gegevens over klanten, personeel of andere personen vastlegt.

 

Er is nog veel onduidelijkheid en behoefte aan informatie en praktische uitvoeringstips.

 

Vanuit de bedrijvenverenigingen Zuidoost, WEST en VBNO, onder de paraplu van BBOG, is de informatiebijeenkomst over de AVG georganiseerd.

 

Lars van Dijk en Tessa Vollbehr van BENK Advocaten belichten de juridische aspecten en Henk Bol van Bol ICT vertelt over de praktische kant van de zaak.

Met de regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgt u alvast een eerste beeld van de stappen die u moet ondernemen om AVG-proof te zijn.

 

Dag en tijdstip: woensdag 11 juli 17.00 – 19.00 uur

Locatie:                The Rock, Atoomweg 6B in Groningen

Wij zorgen voor een broodje en een kop soep.

               

Graag aanmelden via b.oost@boost.nl.