economie

08 mrt 2018, 09:09

Westelijke ringweg: vijf kruisingen ongelijkvloers na 2022

 Westelijke ringweg: vijf kruisingen ongelijkvloers na 2022

De aanpak van de zuídelijke ringweg begint nog maar net op stoom te komen, maar een volgend ingrijpend project dient zich al weer aan. Het betreft de aanpak van de westelijke ringweg, na het jaar 2022, waarbij álle vijf kruisingen ongelijkvloers zullen worden. Deze week was daarover een informatiebijeenkomst bij Bedrijvenvereniging WEST.  Daar werd ook gesproken over een rotonde bij het Hoendiep,  waar de situatie volgens ondernemers momenteel onoverzichtelijk is, hetgeen zeker tijdens de bietencampagne  voor fietsers vaak gevaarlijke situaties oplevert.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De aanpak van de westelijke ringweg staat pas na 2022 op de agenda, maar de gemeente is al volop bezig met de plannen en ideeën voor de ombouw. Prioriteit is het ongelijkvloers maken van de huidige 5 kruisingen voor een betere doorstroming, in combinatie met het slechten van de barrière die de ringweg nu vormt tussen de verschillende stadswijken.

 

De gemeente komt nog voor de zomer met ruimtelijke concepten over hoe de nieuwe westelijke ringweg ingepast zou kunnen worden in de stad, aldus projectleider Cor Staal tijdens de bijeenkomst van bedrijvenvereniging WEST gisteren op Hoendiep.

 

De westelijke ringweg is de laatste schakel in de totale aanpak van de ring Groningen. Eerst moet de ombouw van de zuidelijke ringweg klaar zijn, maar dan wordt ook dit deel aangepakt. Na bestudering van diverse opties, zoals het aanleggen van een hele nieuwe weg meer naar het westen en het omvormen van de weg tot een stadsboulevard, is besloten de westelijke ring op de huidige locatie om te bouwen.

 

 Aanleg van een nieuwe weg is te kostbaar, de ringweg vervult bovendien een belangrijke functie als ontsluiting van de aanliggende wijken en gezien het verwachte aantal auto’s, minimaal 25.000, moet de weg twee keer twee rijbanen houden, legde Cor Staal uit.

 

De mogelijke uitwerkingen van de ombouw van de westelijke ringweg worden nu vertaald in ruimtelijke concepten. Daarbij gaat het onder meer om opties als het verdiept of halfverdiept aanleggen van de ringweg, de verbindingen met de wijken en de fietsverbindingen. Als de concepten klaar zijn, zijn deze onderwerp van een uitgebreid traject van inspraak en overleg waar ook WEST haar input zal leveren.

 

Rotonde Hoendiep groot punt van zorg


De plannen voor de ombouw van de westelijke ringweg hebben geen betrekking op het gedeelte ter hoogte van Hoendiep, waar de ringweg al verhoogd is een aantal jaren terug. Dit is voor de ondernemers op WEST een pijnpunt: de rotonde onder de ringweg is onoverzichtelijk en zeker tijdens de bietencampagne levert dit voor fietsers vaak gevaarlijke situaties op.

 

Lees meer op de website van de Groninger Ondernemers Courant .