economie

22 mei 2008, 22:10

Werkloosheids-kloof tussen Noorden en rest van het land steeds kleiner

Eind april 2008 stonden 53.487 niet-werkende werkzoekenden (NWW) ingeschreven bij de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) in de drie noordelijke provincies. Een jaar eerder waren dat 65.703 personen. Dit betekent een afname met 12.216 personen ofwel 18,6%. Dat meldt het CWI in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Nederland waren eind april 435.245 niet-werkende werkzoekenden bij de CWI’s geregistreerd. Vergeleken met een jaar geleden is dit een daling met 88.099 personen, ofwel 16,8%. Net als in de voorgaande maanden is de werkloosheidsontwikkeling in Noord-Nederland ook deze maand gunstiger dan landelijk.

Werkloosheidsniveau


Het werkloosheidsniveau, uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking, kwam in Noord-Nederland eind april 2008 uit op 7,2% (april 2007: 8,9%). Het landelijke percentage bedroeg eind april 5,8% (april 2007: 7,0%). Ondanks de sterkere daling van het noordelijke NWW-bestand, blijft het landelijke werkloosheidsniveau lager dan het noordelijke niveau. De sterkere daling van het NWW-bestand in het noorden zorgt er wel voor dat het verschil tussen het landelijke en noordelijke werkloosheidsniveau steeds kleiner wordt.

Provincies


Ook in april 2008 was de daling van het aantal niet-werkende werkzoekenden voor elk van de drie noordelijke provincies gunstiger dan de landelijke daling. In Groningen daalde het met 18,7% ten opzichte van een jaar eerder tot een niveau van 20.850. In Friesland daalde het aantal niet-werkende werkzoekende tot een niveau van 17.929 (daling met 18,9% ten opzichte van een jaar eerder). De provincie Drenthe realiseerde een daling van 18,0% ten opzichte van een jaar eerder en kwam daarmee uit op een niveau van 14.708 niet-werkende werkzoekenden.