economie

18 apr 2008, 09:09

Werkloosheid in Noord-Nederland blijft dalen

De werkloosheid in Groningen, Friesland en Drenthe blijft dalen. Eind maart 2008 stonden 55.247 werkzoekenden zonder baan bij de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) in de drie provincies ingeschreven. Een jaar eerder waren er ruim 14.000 meer. Dat betekent een vermindering van meer dan 20 procent.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Nederland stonden eind maart bij het CWI 441.012 werkzoekenden zonder baan ingeschreven. Vergeleken met een jaar geleden is dat een daling met 101.474 personen, ofwel 18,7 procent. Noord-Nederland doet het dus iets beter dan de rest van Nederland.

Eind maart was 7,4 procent van de inwoners van Noord-Nederland werkloos. dat is ongeveer 1,5 procentpunt hoger dan in Nederland als geheel. Door de sterkere daling van de werkloosheid in Noord-Nederland in vergelijking met de rest van Nederland wordt het verschil steeds kleiner.

In Groningen daalde de werkloosheid in één jaar met 21,0 procent. In Friesland en Drenthe lag de daling met respectievelijk 20,2 en 19,8 procent iets lager. De stad Groningen zag het aantal werkzoekenden zonder baan tussen maart 2007 en maart 2008 met bijna een kwart dalen, maar het aantal werklozen blijft in de grootste stad van Noord-Nederland met 11,5 procent van de beroepsbevolking hoog. Ook in Leeuwarden en Emmen wonen relatief veel werklozen.