economie

11 mei 2011, 21:09

Werkgevers Groningen: plan voor behoud gesubsidieerde banen

De gezamenlijke werkgevers van mensen met een maatschappelijke baan (de groep blijvers) hebben woensdag een plan gepresenteerd om de gesubsidieerde banen om te zetten in reguliere banen. In het plan worden in ieder geval 68 mensen met een gesubsidieerde baan ‘gewit’: zij krijgen een gewone baan bij de organisaties. De meeste andere banen worden in het plan ook regulier gemaakt door een gezamenlijke bijdrage van de werkgevers en de gemeente.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA in Groningen laat weten blij te zijn met dit plan. Raadslid Carine Bloemhoff: “De werkgevers in deze stad verdienen alle lof dat zij zo snel hun gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen en met een gezamenlijk plan komen.”

De PvdA vindt het belangrijk dat de medewerkers met een gesubsidieerde baan zoveel mogelijk naar een gewone baan met gewoon salaris doorstromen. Ook sluit het plan goed aan op de discussie die in de raad zal volgen over de maatschappelijke waarde van gesubsidieerde banen voor de stad. Het college komt op verzoek van de PvdA met een overzicht van instellingen die in de knel komen als gevolg van de bezuinigingen op het re-integratiebudget.

Wat de PvdA betreft moet het college zo snel mogelijk met de werkgevers om de tafel om het plan verder uit te werken. Daarbij is wel maatwerk nodig. Raadslid Carine Bloemhoff: “In het collegeakkoord is afgesproken dat de voorzieningen in de stad zoveel mogelijk op peil worden gehouden en dat mensen naar regulier werk worden begeleid. Dit plan is wat dat betreft een mooi aanbod en verdient verdere bestudering.”