economie

24 jun 2008, 11:11

Werkgever en werknemers ontmoeten elkaar digitaal

Het college van B&W gaat samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in de stad op bedrijventerrein Zuidoost een ‘Ondernemerstrefpunt’ oprichten. Aanstaande donderdag lanceert wethouder Jaap Dijkstra de bijbehorende website. Met het trefpunt en de website willen gemeente, bedrijven én de scholen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op één plek bij elkaar brengen. Het initiatief moet de gaten vullen die ontstaan als gevolg van de sterk gestegen vraag naar gekwalificeerd personeel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Donderdag treft wethouder Dijkstra tal van ondernemers en vertegenwoordigers van diverse onderwijsinstellingen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de realisatie van het fysieke Ondernemerstrefpunt dat aan de Rouaanstraat gevestigd zal worden. Het digitale trefpunt – de website www.ondernemerstrefpuntgroningen.nl – wordt vooruitlopend op de officiële opening in september nu al gepresenteerd.

Het ontmoetingspunt tussen ondernemers en (toekomstig) werkzoekenden wordt opgebouwd en bemenst door studenten en leerlingen van onderwijsinstellingen uit de stad. Het Ondernemerstrefpunt wordt ook als leerbedrijf opgezet.