economie

16 dec 2017, 11:11

Werkgelegenheid Stad Groningen groeit ‘spectaculair’

Werkgelegenheid Stad Groningen groeit ‘spectaculair’

Groningen-stad heeft er in drie jaar tijd achtduizend banen bijgekregen. Volgens de gemeente Groningen is de banengroei daarmee ‘spectaculair’. Telde Groningen in 2014, kort na de crisis, nog 131.000 banen, inmiddels zijn dat 139.151.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een en ander meldt zaterdag de Groningse wethouder Joos van Keulen(VVD) van economische zaken in het Dagblad van het Noorden.

 

Volgens de wethouder is er vooral sprake van werkgelegenheidsgroei in de ICT, healthy ageing, toerisme en recreatie en ook in de creatieve sector.

 

Volgens de wethouder zijn het zeker niet flexbanen die blijken te groeien, maar zijn het juist vaste banen. Het aantal vaste banen is gestegen met 4000 tot bijna 134.000. De wethouder is verrast door de groei van het aantal vaste banen, omdat het ingaat tegen de trend van zzp-ers en flexwerkers in.

 

Ook het aantal zelfstandige bedrijven groeide: met 1700 tot een totaal van 17.500. Volgens de wethouder gaat het bij deze bedrijven vooral om eenmansbedrijven.