economie

09 mrt 2008, 20:08

Wat is het geheim van succesvol ondernemen in Groningen? Nieuw boek geeft het antwoord:

Dertien Noordelijke ondernemers die met vallen en opstaan een eigen bedrijf hebben opgebouwd komen uitvoerig aan het woord in een nieuw boek gewijd aan ondernemen in het Noorden. ‘Gewoon Durven’, is de titel van dit boek, geschreven door een specialist van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) in samenwerking met een journalist/publicist. Samen voelden ze zeer uitvoerig noordelijke ondernemers aan de tand over de vraag hoe zij er in slaagden een bedrijf op te bouwen. De titel van het boek vat in twee woorden de essentie samen van de verhalen van de dertien ondernemers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Gewoon Durven’ werd geschreven door Folkert van der Meulen, werkzaam bij de Noordelijke Ontwikkeling Maatschappij (NOM) en publicist Henk Nicolai. Het opmerkelijke boek werd gepresenteerd in het gebouw van de Noordelijke Dagblad Combinatie, in aanwezigheid van tal van ondernemers. De presentatie werd op vrolijke wijze ingeleid door de Amsterdams/Groningse journalist Martin Bril.

In het boek vertellen dertien Noordelijke ondernemers hoe zij hebben ingespeeld op veranderende markten en bedrijfsomstandigheden. Hun strategie varieerde van de ontwikkeling van een eigen product tot het aanhalen van de banden met toeleveranciers.

De ondernemers vertellen op een openhartige en eerlijke manier waar ze tegenaan zijn gelopen. Duidelijk is dat risico nemen onlosmakelijk met het ondernemerschap verbonden is.

NOM

Folkert van der Meulen leverde de kennis van het noordelijke bedrijfsleven en koos de ondernemers. Henk schreef vervolgens de teksten, die Folkert van commentaar en aanvullingen voorzag. ‘Gewoon Durven! Gesprekken met noordelijke ondernemers’ is het resultaat. Folkert van der Meulen: “De interviews zijn op een speelse, semi-literaire manier verwerkt. Aan de hand van die interviews geeft het een beeld van hoe de ondernemers zichzelf en hun onderneming hebben ontwikkeld en daardoor ook een beeld van de ontwikkeling van de noordelijke economie in de afgelopen decennia. Het heeft de uitstraling en leesbaarheid van een soort ‘jongensboek’ echter is ook zeer leesbaar voor ‘meisjes’!”

Meer informatie over het boek op: www.nom.nl