economie

10 jul 2008, 10:10

Wagenborg neemt Veem & Factor over

Transportonderneming Koninklijke Wagenborg uit Delfzijl neemt alle aandelen en activiteiten van op- en overslagbedrijf Veem & Factor in de Eemshaven en Delfzijl over. De 30 man personeel is hier afgelopen woensdag van op de hoogte gebracht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wagenborg ziet in de overname van het overslagbedrijf een belangrijke impuls voor de toekomst van de Noord-Nederlandse havens. Met de verwachtte volumevergroting, de kostenvoordelen en de uitbreiding van het ladingpakket met onder andere suiker, gips en chinaklei hoopt Wagenborg haar concurrentiepositie te verstevigen.

Veem & Factor haalde de afgelopen anderhalf jaar overwegend negatief het nieuws. In juli 2007 woedde er op het terrein van het overslagbedrijf een felle brand waarbij zes loodsen afbrandden. In 2008 werd bekend dat Veem & Factor vervolgd zou worden voor de opslag en transport van gevaarlijk afval. Ook zou het bedrijf meerdere milieuregels hebben overtreden en liggen er claims voor een totaalbedrag van achttien miljoen euro van twee concerns, omdat het bedrijf de samenwerking met twee concerns eenzijdig zou hebben opgezegd.