economie

01 jul 2008, 10:10

Wadvissers delen visvergunningen

Minister Verburg (Landbouw) heeft aan zes wadvissers een experimentele groepsvergunning voor geïntegreerde kustvisserij verstrekt. De vissers kunnen op die manier gebruik maken van elkaars visvergunningen. Hiermee gaat het proefproject van Stichting Geïntegreerde Visserij formeel van start. De stichting wil met het proefproject onderzoeken hoe kustvisserijbedrijven flexibeler kunnen opereren. Het gaat hier vooral om kleinschalige kustvisserij.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vissers streven naar een visserijbedrijf dat afhankelijk van het seizoen op andere vissoorten vist. Zij willen visbestanden indien nodig met rust laten door over te schakelen op andere vissoorten. Verder willen de vissers risico’s spreiden en een breder assortiment kwaliteitsproducten aanlanden: garnalen en kokkels, maar bijvoorbeeld ook zeebaars, harder en spiering.

De zes wadvissers hebben de vergunningen die zij bezitten voor hun vistuigen bijeen gebracht en hier een groepsvergunning voor gekregen. De groepsvergunning heeft een maximale looptijd van vijf jaar. De vissers hebben hiervoor een visplan gemaakt dat is goedgekeurd door het ministerie van LNV. Het visplan regelt de herverdeling van de ingebrachte vangstrechten van de zes wadvissers.