economie

09 jun 2014, 09:09

Vrienden Groningen Airport : Eelde nu topspeler op Europees niveau

De baanverlenging op Groningen Airport Eelde heeft de luchthaven klaar gemaakt voor de toekomst. Eelde is daarmee nu feitelijk een speler op Europees niveau geworden en is de missie geslaagd.  Dat zegt de vereniging Vrienden van Groningen Airport Eelde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze vereniging heeft steeds gestreefd naar een baanverleging. Nu dat doel is bereikt komt de vraag aan de orde wat de toekomstige rol is van deze vriendenorganisatie.

 

“Nu het nagestreefde doel voor de luchthaven bereikt is, wordt nagedacht over actualisering van de Vriendenclub. Eerst wordt nu de belangstelling van de omwonenden van de luchthaven gepeild. De Vrienden komen ook dit jaar met een stand op de Eelder Jaarmarkt van zaterdag 14 juni as.: stand nummer 12. Het Promotieteam wil een enquête onder de marktbezoekers houden. Daaruit kan blijken op welke manier de Vrienden ook in de toekomst kunnen bijdragen aan informatievoorziening over ontwikkelingen op de luchthaven en over algemene luchtvaartactualiteit. “, aldus de Vereniging in een persverklaring.