economie

21 jul 2015, 11:11

Vrees om bodemdaling Waddengebied door zoutwinning

 Vrees om bodemdaling Waddengebied door zoutwinning

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben hun beroepsgronden ingediend tegen het besluit van het Rijk om zoutwinning onder de Waddenzee toe te staan. Ook uit nieuw morfologisch onderzoek blijkt dat zoutwinning schade kan toebrengen aan het Werelderfgoed Waddenzee.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor het beroep hebben de drie natuurorganisaties nogmaals laten kijken naar de effecten op de bodem van de Waddenzee. Uit de nieuwe contra-expertise door morfoloog prof. dr. Leo van Rijn blijkt volgens hen dat de kans groot is dat er door de winning een bodemdalingskom van enkele centimeters ontstaat onder de hogere delen van de Ballastplaat. Dit is funest voor veel trekvogels. Het voedsel dat ze nodig hebben voor hun trektochten wordt dan onbereikbaar voor hun korte snavels.

 

Werelderfgoedstatus

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland vinden dat er helemaal geen mijnbouw moet plaatsvinden onder een natuurgebied van wereldklasse. De Waddenzee is te belangrijk om op het spel te zetten. Daarbij zijn er voldoende alternatieven. Zout kan gemakkelijk ergens anders worden gewonnen en wordt vlak over de grens in Duitsland zelfs in de Waddenzee gedumpt als afvalproduct.  

 

Waddenliefhebbers steunen beroep

 

De contra-expertise werd mede gefinancierd uit de ontvangen donaties op www.goedzout.nl. Nog steeds kunnen waddenliefhebbers helpen door te doneren op deze website van de Waddenvereniging. Als tegenprestatie ontvangen deelnemers het Goed Zout molentje, gevuld met handgeschept zeezout dat met een vracht-zeilschip naar Nederland is vervoerd.