economie

03 mrt 2008, 10:10

Vragen over sluiting van decentrale vestigingen rijksdiensten in Groningen

De fractie van de PvdA in de stad Groningen vraagt om actie tegen de opheffing van decentrale vestigingen van rijksdiensten in de stad. Aanleiding hiervoor is het voornemen tot opheffing van de vestiging Groningen van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De fractie van de Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over de neiging van de rijksoverheid om zogenaamde decentrale vestigingen te sluiten en te concentreren in andere delen van het land. De fractie heeft dit eerder onder de aandacht van verantwoordelijke bewindslieden als staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken gebracht. De voorgenomen opheffing is uiterst vervelend voor de betrokken medewerkers en een verkeerd signaal richting noorden van het land.

De fractie van de PvdA heeft hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.