economie

16 jun 2008, 10:10

VNO-NCW Noord: Sluiting consulaten Emden en Hamburg “een beetje dom”

VNO-NCW Noord neemt fel afstand van het voornemen van de rijksoverheid om de Nederlandse consulaten in Hamburg en Emden te sluiten. Eerder dit jaar werd door het kabinet juist een offensief gestart om de grensregio’s qua economische dynamiek te versterken. Het gelijktijdig inzetten op ontmanteling van wezenlijke infrastructuur getuigt van een inconsistent en visieloos ‘paard-achter-de-wagen-span’ beleid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vorige week werd bekend dat het kabinet voornemens is de Nederlandse consulaten in Emden, Kleve, Münster, Aken, Keulen en het Consulaat-Generaal in Hamburg te sluiten. Daarmee wordt volgens VNO-NCW Noord het belang van vooruitgeschoven posten in de grensstreek ernstig onderschat. De trend bij ondernemers is juist dat zij zich steeds meer op het oosten oriënteren. Zo werd in april vorig jaar het Nederlands-Duits Ondernemersverbond (VNDU) opgericht. Ook de regionale politiek houdt in toenemende mate rekening met de agenda’s van beide grensregio’s.

De consulaten in Hamburg en Emden zijn betekenisvol bij het aanhalen en versterken van de zakelijke en politieke contacten. Het is de Haarlemmer olie die partijen bij elkaar brengt. Noord-Duitsland en Noord-Nederland hebben elkaar veel te bieden. Beide regio’s hebben gemeenschappelijke complementaire belangen die de vitaliteit van genoemde regio’s duurzaam bevordert. Dit gaat niet vanzelf.

De Eemshaven heeft een nationale stipnotering van de rijksoverheid gekregen als poort van Europa, de noordelijke ontwikkelingsas maakt deel uit van de rijksnota Ruimte. Deze erkenning verplicht tot eenduidig beleid. Ondernemers en politici in Noord-Nederland zijn zich veel beter bewust van de kansen die ten oosten van Nederland liggen dan de rijksoverheid.
.