economie

15 jul 2013, 10:10

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord vanaf vandaag samen, onder Lambert Zwiers

De tweede noordelijk  werkgevers- en ondernemersorganisaties VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord gaan inniger samenwerken. De nieuwe organisatie staat onder leiding van Lambert Zwiers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zetten de volgende stap in hun onderlinge samenwerking. Vanaf 15 juli , vandaag,  worden de bureaus van beide werkgeversorganisaties samengevoegd. De leiding van de geïntegreerde backoffice komt in handen van Lambert Zwiers, die naast directeur VNO-NCW Noord ook directeur MKB-Nederland Noord wordt.


Met deze samenwerking lopen VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord voorop. Zwiers: “Het Noorden is de eerste regio in Nederland waar deze intensieve vorm van samenwerking tussen VNO-NCW en MKB-Nederland in de praktijk wordt gebracht”.


De afgelopen jaren werkten VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord al intensief samen. “De resultaten hiervan zijn zo bevredigend dat dit een logische vervolgstap is”, aldus Zwiers. Hoewel VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord in het vervolg zoveel mogelijk onder gemeenschappelijke vlag opereren, blijven de organisaties ieder met een eigen label in de markt. Ook bestuurlijk blijven de organisaties zelfstandig. Zwiers: “Zo doen we recht aan de verscheidenheid aan noordelijke bedrijven en een evenwichtige vertegenwoordiging hiervan”.


Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat de belangen van het noordelijk bedrijfsleven op deze wijze nog effectiever en efficiënter zullen worden behartigd. De efficiencywinst die wordt bereikt door de integratie van de bureaus zal niet worden gebruikt om de totale formatie te verkleinen, maar om de kwaliteit van de dienstverlening te versterken. Zwiers: “Wij zien een trend dat steeds meer overheidsgerelateerde beleidszaken op decentraal niveau komen te liggen. Als noordelijke werkgeversorganisaties zijn wij steeds intensiever betrokken bij de vormgeving daarvan. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we hierin een nog sterkere rol vervullen.”