economie

06 mei 2011, 10:10

Verdere uitdunning cultuur slecht voor noordelijke economie

Een verdere uitdunning van de cultuur in het Noorden is slecht voor de economie. Dat stelt VNO-NCW Noord. In een brief aan staatssecretaris van cultuur, Halbe Zijlstra, dringen ze aan op het in stand houden van de culturele hoofdinfrastructuur in Noord-Nederland. Volgens VNO-NCW is die structuur al erg zwak en zouden bezuinigingen het Noorden onevenredig hard treffen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

VNO-NCW Noord wijst op het cruciale belang van goede culturele voorzieningen. Cultuur is een smeermiddel voor de economie en heeft een veel grotere betekenis voor de concurrentiepositie van een regio dan uit eerste waarneming blijkt. Een sterke culturele infrastructuur is bepalend voor de aantrekkelijkheid en wervingskracht van Noord-Nederland.

De huidige kabinetsvoornemens zullen leiden tot een dermate verschraling dat Noord-Nederland wederom op achterstand wordt gezet. En dat terwijl in de afgelopen jaren met succes de achterstand op de rest van Nederland werd ingelopen. Bovengemiddeld veel van de cultuurgelden slaan momenteel neer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Dit komt omdat nagenoeg alle landelijke instellingen in deze regio zijn gevestigd en daarnaast een belangrijk deel van de regionale instellingen. De noordelijke provincies moeten het verhoudingsgewijs doen met schamele percentages.

VNO-NCW Noord onderkent dat culturele instellingen ook andere bronnen kunnen aanboren om hun bestaansrecht te bevestigen. “Maar in een economisch ijle regio als Noord-Nederland is het extra moeilijk om aanvullende financiering te vinden bij private bronnen”, aldus VNO-NCW.