economie

20 nov 2002, 00:12

Verbetering bedrijfvoering MKB groot succes

De subsidiemaatregel ‘Verbetering bedrijfsvoering MKB’, is een groot succes. Ruim een half jaar na invoering hebben zich al 120 MKB-bedrijven uit Noord-Nederland aangemeld, bijna drie keer zoveel dan vooraf werd ingeschat. De maatregel -bedoeld voor MKB-bedrijven- werd ontwikkeld door het centrum voor Totale Kwaliteit ITEM van de Hanzehogeschool Groningen en MKB-Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De subsidie is opgezet voor bedrijven die zich bezighouden met verbetering van bijvoorbeeld procesmanagement, marketing, kwaliteit, beleid en strategie, logistiek en productie. Een MKB-bedrijf kan maximaal 35% van de gemaakte kosten vergoed krijgen.
Momenteel melden zich ruim 7 ondernemingen per week bij ITEM aan met concrete subsidieaanvragen. De aanmeldingen zijn nagenoeg gelijk verdeeld over de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Ook kent het project een verscheidenheid aan deelnemende branches; de aanvragen zijn afkomstig uit onder meer schilderbedrijven, chemie, uitgeverijen, elektrotechniek. De meeste aanvragen betreffen het opzetten en omzetten van kwaliteitssystemen. Hiernaast zijn ook meer algemene verbeterprojecten voor subsidie aangevraagd: de financiële scan is hiervan het beste voorbeeld.
Het centrum ITEM van de Hanzehogeschool Groningen en MKB-Noord hebben 1,8 miljoen euro subsidie gekregen om de bedrijfsvoering van het MKB in het noorden te verbeteren. Deze subsidie komt uit Kompas voor het Noorden van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het project is gestart op 1 oktober 2001 en loopt tot juni 2004. Bedrijven tot 250 medewerkers uit de industriële en dienstverlenende sector kunnen zich aanmelden voor dit project. De bedrijven moeten zijn gevestigd in Noord-Nederland. Horeca en detailhandel zijn van deelname uitgesloten.