economie

16 feb 2017, 09:09

UWV verstrekt minder WW-uitkeringen dan jaar geleden

UWV verstrekt minder WW-uitkeringen dan jaar geleden

Vergeleken met een jaar geleden is het aantal Stadjers met een WW-uitkering met 8,6 procent gedaald. Wel telde de stad in januari van dit jaar meer werklozen dan in december vorig jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Volgens het UWV zorgden de verbeterde economische omstandigheden ervoor dat er meer kansen op de arbeidsmarkt zijn ontstaan.

De stijging van het aantal mensen met een WW-uitkering in januari ten opzichte van december heeft volgens het UWV te maken met seizoenswerk.

In januari van dit jaar telde Groningen 15.793 mensen met een WW-uitkering. Dat is 5,2% van de beroepsbevolking.