economie

21 aug 2014, 13:01

Uniek convenant in de maak tussen gemeente en ondernemers Groningen

Uniek convenant in de maak tussen gemeente en ondernemers Groningen

Er komt een convenant tussen Groningse bedrijvenverenigingen en ondernemers enerzijds en de gemeente Groningen anderzijds. Daarin worden afspraken gemaakt over hoe er kan worden samengewerkt bij het scheppen van nieuwe banen en ter bevordering van de Groningse economie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het convenant is een van de onderdelen van een nieuwe Economische Agenda 2015-2019.

 

Kern van deze Economische Agenda is de open houding van de gemeente en een andere manier van samenwerken met andere overheden, kennisinstellingen en het Groningse bedrijfsleven. Samenwerken, innoveren en profileren zijn de sleutelbegrippen om gezamenlijk meer werk te creëren in Groningen.

 

Meer over het Convenant en de Economische Agenda kunt u lezen op de

 

Groninger Ondernemers Courant: www.groc.nl