economie

01 okt 2015, 08:08

UMCG zoekt mensen die ’s nachts slecht kunnen zien tijdens ‘Weekend van de Wetenschap’

UMCG zoekt mensen die ’s nachts slecht kunnen zien tijdens ‘Weekend van de Wetenschap’

In Groningen is het het komend weekend het ‘Weekend van de Wetenschap’. Ook het UMCG werkt daar aan mee, met een publieksonderzoek naar de vraag wie er moeite heeft met zien, in het weekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Veel mensen hebben ’s nachts moeite om te zien en om in het donker goed te functioneren. Dit geldt niet alleen voor ouderen of mensen met een oogziekte; zo vermijdt een derde van de mensen met gezonde ogen in Nederland autorijden in de avond en heeft meer dan de helft moeite met wandelen en fietsen op niet verlichte buitenwegen. Het UMCG start in samenwerking met het Weekend van de Wetenschap het publieksonderzoek ‘Zicht op Licht’. Hierin staat de onderzoeksvraag ‘Hoe donker is het ’s nachts in Nederland en wie heeft er dan moeite met zien?’ centraal. Heel Nederland kan deelnemen aan dit onderzoek. Op woensdag 30 september gaf staatssecretaris Sander Dekker, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de letterlijke aftrap van het publieksonderzoek op het Museumplein in Amsterdam.


In het onderzoek ‘Zicht op Licht’ meet UMCG-onderzoeker Ronald Bierings (Oogheelkunde) met een speciaal ontwikkelde mobiele applicatie en met hulp van de Nederlandse bevolking hoe donker Nederland nu eigenlijk is en in hoeverre men hierdoor een beperking van functioneren ervaart. Aan de hand van deze data wordt een openbare lichtkaart van Nederland gecreëerd, die laat zien op welke plekken het ’s nachts donker of licht is. Mensen kunnen hiermee onderzoeken hoe donker hun omgeving is ten opzichte van de rest van Nederland.

 

Vroege opsporing oogziekten
De resultaten van het publieksonderzoek worden gebruikt voor vroege opsporing naar oogziekten. Oogartsen onderzoeken patiënten met oogklachten nu bij goed licht, maar misschien hebben deze mensen in het donker al klachten terwijl zij in het licht nog goed kunnen zien. UMCG-onderzoeker Ronald Bierings onderzoekt of oogziekten eerder gevonden kunnen worden als er in het donker wordt getest. Immers, als de oogarts een oogziekte eerder kan herkennen, kan een patiënt eerder behandeld worden en kan erger voorkomen worden.
Beleidsmakers kunnen de lichtkaart en onderzoeksresultaten daarnaast gebruiken om het verlichtingsbeleid op af te stemmen.

 

De mobiele applicatie ‘Zicht op Licht’ is gratis te downloaden. Hoe meer mensen meedoen, des te meer informatie kan worden verzameld. De applicatie draait zowel op iOS als op Android en daarnaast is er de mogelijkheid om via een tablet of computer deel te nemen. Kijk voor meer informatie op www.zichtoplicht.nl

 

Weekend van de Wetenschap

Tijdens het Weekend van de Wetenschap op 4 en 5 oktober openen bedrijven, instituten, universiteiten, onderzoeksinstellingen, musea en sterrenwachten hun deuren om bezoekers van jong tot oud de kans te geven een stap te zetten in de wereld van wetenschap en technologie. Zij organiseren unieke en exclusieve activiteiten zoals proefjes, experimenten, demonstraties, open dagen, tentoonstellingen en meer. Sinds 2014 voert het Weekend van de Wetenschap jaarlijks een publieksonderzoek uit. Heel Nederland krijgt hiermee de kans om naast de activiteiten in het weekend van 4 en 5 oktober, zich ook op deze manier te verdiepen in de wereld van wetenschap en technologie.