economie

10 feb 2014, 16:04

“Tekort aan studieplekken in Groninger binnenstad”, aldus VVD; Zernike voor studenten 'te ver weg'

“Tekort aan studieplekken in Groninger binnenstad”, aldus VVD; Zernike voor studenten 'te ver weg'

Er zijn te weinig plekken om rustig te kunnen studeren in de Groningse binnenstad. Tenminste: dat vindt de fractie van de VVD in de Groningse gemeenteraad.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raadsfractie van de VVD Groningen stelt naar aanleiding van het onderzoek van Studentenbelangenorganisatie SOG schriftelijke vragen over het aantal beschikbare studieplekken in de stad Groningen. “Uit gesprekken met zowel verschillende studentenverenigingen als individuele studenten krijgen we het signaal dat er onvoldoende aantal plekken zijn om rustig te studeren in de binnenstad”, aldus fractievoorzitter Sabine Koebrugge.

 

Er zijn de laatste jaren op Zernike veel studieplekken bijgekomen, maar hier lijkt in veel mindere mate gebruik van gemaakt te worden dan van de plekken in de binnenstad. Een veel gehoord argument van studenten is dat Zernike te ver weg is en er gewoonweg te weinig studiegenoten te vinden zijn.

 

Daarnaast blijkt uit het artikel over het onderzoek in de Universiteitskrant dat de Rijksuniversiteit van plan is extra plekken in de Universiteitsbibliotheek te realiseren. Het zou gaan om 500 extra plekken, maar deze zullen pas over een aantal jaren gerealiseerd zijn. Het aantal studenten groeit echter hard en zal de komende jaren ook blijven groeien. Een snelle oplossing voor dit probleem is dus van belang. Kandidaatraadslid voor de VVD en student Laura Dijkstra zegt: “Studentenverenigingen zoals Albertus en Vindicat hebben zelf al oplossingen bedacht voor het tekort aan studieplekken, zij huren voor hun leden een café af. Echter niet iedere student is lid van een vereniging en ook zij moeten voldoende toegang hebben tot beschikbare studieplekken”.

 

Hoewel het voorzien in voldoende studieplekken primair de verantwoordelijkheid is van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit, kan de gemeente wellicht een faciliterende rol spelen bij het oplossen van dit door veel studenten ervaren probleem.

 

De VVD-raadsfractie vraagt het college in overleg met de onderwijsinstellingen daarom een oplossing te vinden voor de groeiende vraag naar voldoende plekken in de binnenstad om te studeren. De gemeente heeft momenteel in de binnenstad nog diverse contracten lopen op leegstaande panden, bijvoorbeeld aan de Waagstraat en Oosterstraat, of zelf in haar bezit. Hier zou volgens de VVD een mogelijkheid liggen om in overleg met de onderwijsinstellingen tijdelijke studieplekken te realiseren.

 

(Foto: rug.nl)