economie

23 jul 2008, 10:10

‘TaxiPlus’ opnieuw gegund aan De Grooth Vervoer B.V. uit Winschoten

In Oost-Groningen is het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer bekend onder de naam TaxiPlus opnieuw gegund aan De Grooth Vervoer b.v. te Winschoten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

TaxiPlus is operationeel sinds oktober 1998. Doelstelling is het bieden van een zo breed mogelijk toegankelijk vervoersysteem, dat in dunbevolkte gebieden het openbaar vervoer in stand houdt en waarmee wordt voldaan aan het compensatiebeginsel in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Door Taxiplus blijven familie en vrienden goed bereikbaar.
TaxiPlus is voor de komende jaren opnieuw gegund aan De Grooth Vervoer B.V. te Winschoten.

Het contract met de huidige vervoerder loopt op 30 september 2008 af. De betrokken gemeenten en het OV-bureau Groningen-Drenthe wensen het vervoersysteem bekend onder de naam TaxiPlus te continueren. Een nieuwe aanbestedingsprocedure was noodzakelijk.
Vanwege de voorgenomen gecombineerde aanbesteding OV en doelgroepenvervoer (WMO/Leerlingenvervoer) is gekozen voor een looptijd van twee jaar.

Op 9 juni is de inschrijving gesloten. Na selectie op basis van het criterium laagste prijs is door de colleges van de betrokken gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe besloten het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 'TaxiPlus 2008', onder opschortende voorwaarden , te gunnen aan De Grooth Vervoer B.V. te Winschoten.

De Grooth Vervoer heeft zowel inde eerste periode 1998-2003 als de periode 2003-2008 het TaxiPlus vervoer verzorgd.