economie

18 mrt 2003, 00:12

Syntens Groningen onderzoekt strategische vraagstukken Noordelijk MKB

Hoe gaan Groningse en andere ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om met marketing en met strategische vraagstukken? Dat wil Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers, graag weten. De uitslag van het onderzoek wordt gepresenteerd tijdens een speciale workshop op 3 april. Syntens is een organisatie die Groningse ondernemers met raad en daad bijstaat bij het doorvoeren van vernieuwingen in hun bedrijf.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het betreft een onderzoek naar de vraag hoe ondernemers in Noord-Nederland omgaan met marketing en strategie in hun organisatie. De resultaten ervan gebruikt Syntens als input voor haar voorlichtingsbijeenkomsten, zodat Syntens kan bezien aan welke onderwerpen extra aandacht besteed kan worden.
Ondernemers uit het MKB wordt vriendelijk gevraagd mee te werken aan het onderzoek. U benadert de enquête online via http://www.digitaler.nl/pagina_enquete_inloggen.php3?enqueteid=17 Het wachtwoord dat toegang biedt is syntens. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer vijf minuten.
En mocht u meer willen weten over de workshop strategische oriëntatie, of u wilt deelnemen, dan kunt u contact opnemen met: * Leeuwarden, vraag naar Tiny Hoekman (058) 215 81 58 * Groningen, vraag naar Anita Eenkhoorn (050) 521 45 67 * Meppel, vraag naar Pieter Diphoorn (0522) 26 00 04
Tijdens deze bijeenkomst krijgen ondernemers antwoorden op vragen als: hoe behaal ik hoger rendement? Hoe behaal ik meer omzet of consolideer ik de huidige? Waar ga ik mijn energie wel en niet in steken? Hoe organiseer ik mijn bedrijf om beter op toekomstige ontwikkelingen voorbereid te zijn? En de bijeenkomst krijgt een vervolg in de vorm van een marketingtriatlon.