economie

26 feb 2003, 00:12

Symposium 'Groningen duurzaam vooruit; nait soezen moar doun!' (19 feb)

Woensdagmiddag 19 februari organiseert de provincie een symposium in het kader van het project 'Duurzame Ontwikkeling'. Onder andere Commissaris van de Koningin J.G.M. Alders en staatssecretaris P.L.B.A. Van Geel geven hun visie op dit onderwerp. In een debat gaan zij aan de hand van stellingen de discussie aan met de andere sprekers en het publiek. Verder is er een projectenmarkt, met de presentatie van een aantal duurzame projecten die nu lopen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In februari 2002 is het project Duurzame Ontwikkeling opgestart om een structureel nieuwe impuls te geven aan het werken vanuit duurzame ontwikkeling, ter invulling van het Groninger Provinciaal Omgevingsplan (POP). In het POP staat omschreven wat de provincie verstaat onder duurzame ontwikkeling: "voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar Groningen met behoud en versterking van kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij de toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien". Concreet betekent dit dat (nieuw) beleid duurzaam moet worden opgezet; zowel vanuit economisch als sociaal-cultureel als natuur & milieu perspectief. Het symposium vormt de afsluiting van het project Duurzame Ontwikkeling, met de presentatie van de nieuwe provinciale strategie voor duurzame ontwikkeling en het werkprogramma op hoofdlijnen voor 2003 en 2004. Daarnaast is het de start van de volgende fase: de uitwerking en uitvoering van het werkprogramma. De pers is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het symposium, dat wordt bezocht door vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstituten politiek, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het vindt plaats op 19 februari 2003, vanaf 14:00 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis. Het programma is bijgevoegd.