economie

16 dec 2015, 06:06

Subsidie voor vernieuwende projecten levert 100 nieuwe banen op

Subsidie voor vernieuwende projecten levert 100 nieuwe banen op

De provincie Groningen heeft in totaal 581.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor vernieuwende projecten. De projecten leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de Groninger economie en de werkgelegenheid. Naar verwachting leveren de negen projecten samen in totaal 100 nieuwe banen op.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat onder andere om een project om vloeibaar aardgas in schepen mogelijk te maken en een milieuvriendelijke manier om olieslib op te ruimen.  Ook gaat er geld naar onder andere een project waarbij manieren worden ontwikkeld om een hogere opbrengst te halen uit producten uit de akker- en tuinbouw, met behulp van natuurlijke bestrijdings- en voedingsmiddelen.

 

Bij de projecten zijn achttien bedrijven betrokken. De projecten dragen niet alleen bij aan de Groninger economie maar zorgen ook voor samenwerking in het midden- en kleinbedrijf in het Noorden.