economie

05 feb 2003, 00:12

Subsidie voor innovatieplatform metaal Groningen

De Metaalunie, district noord, krijgt 23.800,- euro subsidie voor de realisering van een zogeheten innovatieplatform. Op die manier hoopt de ondernemersorganisatie in de metaalsector te bereiken, dat innovatie een vaste plek krijgt in de bedrijfsvoering en dat de onderlinge samenwerking wordt vergroot.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om zich staande te houden in de snel veranderende metaalsector richten ondernemers nu hun aandacht vooral op de concurrentiefactoren prijs en kwaliteit. Zij zijn zich er evenwel van bewust dat innovatie op grond van technologische ontwikkelingen tegenwoordig zeker zo belangrijk is.
Doel van het platform is om gezamenlijk te zoeken naar concurrentievoordelen op basis van vernieuwingskracht. Daarbij wordt gestreefd naar het verkrijgen van compensatieopdrachten van Defensie. De SNN-subsidie bestaat uit een EZ / Kompasbijdrage.