economie

15 jul 2015, 10:10

Steeds meer vraag naar aardwarmte in Groningen - Aanjaagfinanciering van NOM voor Bronboringen Noord BV

Er begint steeds meer vraag te komen naar aardwarmte. Het bedrijf Bronboringen Noord BV, dat zich richt op dienstverlening rond de levering van aardwarmte, heeft nu een Aanjaagfinanciering verkregen van de NOM om actiever te worden op de markt voor aardwarmte. Dit bedrijf wil installatiebedrijven helpen door veel van het vereiste en vaak ingewikkelde papierwerk voor haar rekening te nemen, zodat de installateurs kunnen blijven werken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van het boren van gaten voor aardwarmte tot het aansluiten van de warmtepomp en vloerverwarming in het huis of bedrijfspand erboven. Bronboringen Noord BV biedt sinds kort de hele keten van diensten aan onder de naam TotaalEnergieConcept. Het doel is de installatiesector te ontzorgen met kwalitatief hoogstaande installaties met verlengde garanties voor de eindklant. En dat is uitzonderlijk. Normaal gesproken legt het ene bedrijf het aardwarmtesysteem aan en het andere realiseert de ‘bovengrondse’ installatie.

 

Eigenaar Wout Coenrades: ,,Wij begonnen in 2007 met puur boorwerk. Maar we zagen de afgelopen jaren aankomen dat we breder de markt in moesten gaan. Onze expertise lag voorheen al grotendeels in de warmtepomptechniek. De regels zijn in hoog tempo strenger geworden vanwege de opkomst van duurzame energie en met name “aardwarmte”, teneinde het gasverbruik terug te dringen en te voldoen aan het reduceren van uitstootgassen.”

 

“ Energie 0 in 2020 is door Nederland als stelling ingenomen, voor alle nieuw te bouwen woningen! Je moet bijvoorbeeld een wettelijke erkenning hebben om te mogen boren voor energie doeleinden zoals aardwarmte in combinatie met warmtepomptechniek. Dat kost veel tijd en geld. Sinds kort gelden de wettelijke erkenningen ook voor het werk bovengronds (warmtepomp). Voor veel installatiebedrijven is dit een stap te ver, hier spelen wij als specialist op in. Zo kunnen we installateurs ondersteunen die onder onze vlag, of samen met ons,  kunnen blijven werken.´´

 

De nieuwe loot aan het bedrijf vergde een fikse investering. En daarvoor klopte Bronboringen Noord aan bij de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM). Met succes.

 

Investment manager Jan Martin Timmer van de NOM gelooft namelijk in de nieuwe richting. ,,Wat dit bedrijf uniek maakt, is dat het de installateur, en daarmee ook de eindklant, volledig ontzorgt door het totale werk rond aardwarmte in beheer te nemen. Inclusief complexe berekeningen, verplichte melding van het systeem bij de overheid en contacten met leveranciers. Dat zie je bijna nergens in deze branche.

Bronboringen Noord heeft de hele keten met serieuze partners ingericht en uit ons eigen onderzoek blijkt dat het bedrijf voorziet in een groeiende behoefte in de markt. Die proactieve anticipatie is voor ons een belangrijke reden geweest om de financiering (Aanjaagfinanciering NOM) voor TotaalEnergieConcept aan te willen gaan.’’


De ‘aardwarmtemarkt’ trekt na een diepe dip weer flink aan, parallel aan de hele bouwwereld. Bij Bronboringen Noord BV werken op dit moment zes mensen, in drukke tijden uitgebreid met flexibele inhuur.

 

Over de Aanjaagfinanciering van de NOM

 

De NOM-Aanjaagfinanciering betreft een achtergestelde lening (€ 50.000,- en € 200.000,-) voor kansrijke, jonge bedrijven opererend binnen de landelijke topsectoren of provinciale speerpunten (chemie, creatieve industrie, energie, high tech systems, logistiek, life sciences, tuinbouw, agrifood, water, biobased economy, sensortechnologie en healthy ageing).