economie

04 apr 2008, 09:09

Staking bij Atos Origin in Groningen

Woensdag 9 april organiseren vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en Qlix-IT de eerste werkonderbreking bij IT-dienstverlener Atos Origin. Werknemers van de Atos Origin-kantoren in Groningen onderbreken hun werk die dag vanaf 10.00 uur. Na twee weken van lunch- en ontbijtacties heeft de werkgever – volgens de bonden - nog steeds geen nieuwe handreiking gedaan waaruit blijkt dat hij de eisen van de bonden serieus neemt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze starre houding is olie op het vuur voor wat betreft de werknemers, vandaar de voor IT’ers ongebruikelijke bereidheid om het werk neer te leggen, aldus een woordvoerde,

De vakbonden eisen een minimale loonsverhoging van 3,5% voor alle goed functionerende medewerkers terwijl Atos Origin niet meer dan 2% biedt. Daarnaast willen de bonden een volwaardige cao met Atos Origin afsluiten, met afspraken over zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. Bovendien dient Atos Origin het huidige beloningssysteem onder de loep te nemen en te verbeteren. Om dit te bereiken willen de vakbonden een convenant met de werkgever afsluiten dat moet leiden tot concrete verbeteringen in het beloningssysteem. Deze verbeteringen moeten worden opgenomen in de cao van 2009.

Bij Atos Origin in Nederland werken circa 9.000 werknemers.