economie

18 mrt 2014, 07:07

Stad legt de rode loper uit voor ondernemers: minder eisen en voorwaarden op werklocaties

De gemeente Groningen wil een meer flexibele omgang met de bestemmingsplannen voor werklocaties in de stad. Ook gaan burgemeester en wethouders sneller plek maken voor verschillende soorten ondernemingen. De gemeente laat meer eisen en voorwaarden los. Daarnaast zetten B&W in op een betere marketing en dienstverlening. Dit gebeurt om in deze moeilijke tijden de economie te stimuleren. Voor het bedrijventerrein Westpoort heeft de gemeente al een concrete uitwerking opgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor Westpoort en het gebied ten zuiden van het Hoendiep komen er meer bouw- en gebruiksmogelijkheden. Zo ontstaat straks meer ruimte voor bedrijven die zich willen vestigen. Het gaat bijvoorbeeld om detailhandel, internethandel zonder showroom en indoor vermaak. De gemeente schrapt veel voorwaarden over kavelomvang en bebouwingshoogtes. In plaats van de traditionele welstandstoets komt er een supervisor die de ondernemer adviseert en de beeldkwaliteit bespreekt. Ondernemers met bouwplannen op Westpoort moeten zich wel laten bijstaan door een erkend architect.

 

De Rode Loper


Deze veranderingen vergroten de kansen op verdere ontwikkeling voor Westpoort. Het laat ook zien welke koers de gemeente wil varen op andere werklocaties (bedrijventerreinen, kantorenparken, binnenstadslocaties). Dit staat allemaal in een nieuwe visie met als titel de Rode Loper die B&W hebben vastgesteld. Deze nota is de afgelopen maanden met de gemeenteraad, ondernemers en andere externe partijen besproken. Hetzelfde geldt voor de nieuwe aanpak voor Westpoort waarvoor een beleidsnotitie is opgesteld die gaat fungeren als aanvulling op het bestemmingsplan.

 

Marketing


De visie werklocaties en de beleidsnotitie Westpoort gaan nu de inspraak in. B&W leggen op basis hiervan rond de zomer een breed gedragen visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Na vaststelling door de raad ontstaat de mogelijkheid om snel mee te werken aan initiatieven die op zich wenselijk zijn maar moeilijk binnen het huidige bestemmingsplan passen. Onderdeel van de Rode Loper is ook een nadrukkelijker inzet op het gebied van marketing, acquisitie en dienstverlening voor, tijdens en na de eventuele vestiging van een bedrijf.